Groots in bomen

Welkom bij Boomsma Kieftenburg bomenrooierij

Boomsma Kieftenburg bomenrooierij is gespecialiseerd in het professioneel rooien van bomen en begroeiing en al de daarbij behorende werkzaamheden. Het team van specialisten is, in combinatie met het beschikbare werkmateriaal, afgestemd op het snel en adequaat schoon opleveren van grote oppervlakten. Bomen worden niet alleen geveld, maar ook direct afgevoerd in elke gewenste vorm. Stobben worden direct uitgefreesd en het terrein wordt, indien gewenst, doorgefreesd. In een zeer kort tijdsbestek wordt uw perceel schoon opgeleverd.

Door haar sterk gespecialiseerde werkmateriaal heeft Boomsma Kieftenburg bomenrooierij zich toegelegd op de grotere projecten. Maar voor een enkele boom of een klein project staatBoomsma Kieftenburg bomenrooierij ook graag voor u klaar. Het werkgebied ligt in Noord- en Midden Nederland. Boomsma Kieftenburg bomenrooierij werkt voor provincies, gemeenten en grote weg- en waterbouwbedrijven in Nederland. Bij Boomsma Kieftenburg bomenrooierij staat veiligheid voorop, alle medewerkers werken conform de nieuwste veiligheidsnormen.